Σχολείο πόνου της EFIC με θέμα τον Καρκινικό Πόνο και τη Παρηγορική Φροντίδα 16-19 Μαϊου 2023, Μπάριμπορ, Σλοβενία

Δηλώστε συμμετοχή πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Μαρτίου 2023.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το σχολείο πόνου της EFIC με θέμα τον Καρκινικό Πόνο και τη Παρηγορική Φροντίδα 2023 θα λάβει χώρα στις 16 – 19 Μαΐου 2023 στην πόλη Maribor της Σλοβενίας. Αυτό το δια-επιστημονικό σχολείο πόνου θα εστιάσει στη διαχείριση του πόνου των ασθενών με καρκίνο, των επιζήσαντων από καρκίνο, καθώς και στην παρηγορική φροντίδα ασθενών με καρκίνο. Το σχολείο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτίμησης και θεραπείας πόνου σε ασθενείς με καρκίνο. Δίνεται έμφαση σε μια συλλογική και διεπιστημονική προσέγγιση διαχείρισης του πόνου που πηγάζει από τον καρκίνο και τη θεραπεία αυτού. Το πρόγραμμα του σχολείου βασίζεται στη διδακτέα ύλη της EFIC και είναι σχεδιασμένο να είναι διαδραστικό περιλαμβάνοντας διαλέξεις, πρακτικές συνεδρίες, παρουσιάσεις περιστατικών, βίντεο, συνεντεύξεις και έρευνες. Οι ομιλητές από όλη την Ευρώπη είναι ειδικοί στα πεδία του πόνου, της ογκολογίας και της παρηγορικής φροντίδας.

Η ΕFIC επιχορηγεί συγκεκριμένο αριθμό αιτούντων με το κόστος της εγγραφής και διαμονής. (πληροφορίες στις ιστοσελίδες : EFIC και EEA. Mπορείτε να βρείτε την φόρμα συμμετοχής εδώ.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της EFIC και εγκρίνονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της EFIC.

Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (ΕΕΑ) στην προσπάθειά της να προωθήσει την εκπαίδευση και την πληρέστερη κατάρτιση των νέων Ελλήνων Αναισθησιολόγων στο γνωστικό αντικείμενο του Πόνου και ιδιαίτερα του χρόνιου πόνου, επιδοτεί την συμμετοχή ενός συναδέλφου που θα επιλεγεί από την EFIC, καλύπτοντας το κόστος μετακίνησης του αρκεί:

α) να είναι Αναισθησιολόγος

β) να είναι μέλος της ΕΕΑ

γ) να έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια της ΣΕΑ

Στην περίπτωση που η επιτροπή εκπαίδευσης της EFIC εγκρίνει τη συμμετοχή περισσότερων του ενός ατόμου στο συγκεκριμένο PAIN SCHOOL από την Ελλάδα, θα προτιμηθεί όποιος έχει τεκμηριωμένα περισσότερα χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο του πόνου σε δημόσιο Νοσοκομείο.

Σας ενημερώνουμε ότι η Councilor της EFIC στην Ελλάδα κ. Βαγδατλή Κυριακή, σε συνεργασία με το ΔΣ της ΕΕΑ θα χορηγήσει συστατική επιστολή στους υποψηφίους που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, την οποία θα επισυνάψετε στην φόρμα συμμετοχής σας.

Προκειμένου να επωφεληθείτε από την χορηγία της ΕΕΑ ή/και να λάβετε την συστατική επιστολή, παρακαλούμε στείλετε ένα συνοπτικό βιογραφικό στο www.algologia.gr

Προσοχή!!!

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3 Μαρτίου 2023.

 

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα και πρόβλημα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
Μακρυνίτσας 4 - 6. Αθήνα 115 22

Tηλ: 210 6444174 (Δε-Πέ 5-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448686

Email: info@algologia.gr

Αίτηση Εγγραφής - Συνδρομές

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Ε.Ε.Α.

Συνδρομές: Η τακτοποίηση των οικονομικών σας εκκρεμοτήτων με την Ε.Ε.Α. είναι δυνατή μόνο μέσω των δύο επισήμων λογαριασμών της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας στις Τράπεζες:

EUROBANK IBAN: GR4802600080000310102218133


Σας παρακαλούμε να στείλετε με email, fax ή επιστολή στην Εταιρεία την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας.

Εάν είστε μέλος της Ε.Ε.Α. και έχουν αλλάξει τα στοιχεία σας στείλτε μας ένα σχετικό e-mail