Διεξαγωγή Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019


Προς τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας


Θέμα: Διεξαγωγή Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας σας ενημερώνει ότι σύμφω-να με το Καταστατικό της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση για Απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 στο Θριάσιο ΓΝ, αμφιθέατρο Λάτσειου Κέντρου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η δεύτερη και τελική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:30 έως και 16.30 στα Τρίκαλα, Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον κατά τη διάρκεια της 13ης  Επιστημονικής Συνάντησης (16-17 Νοεμβρίου 2019) της Ε.Ε.Α..

Υποβολή υποψηφιοτήτων για Δ.Σ. (7μελές και 2 αναπληρωματικά μέλη), Εξελεγκτική Επι-τροπή (3 μελής και 2 αναπληρωματικά μέλη) και Πειθαρχικό Συμβούλιο (4μελές και 2 ανα-πληρωματικά μέλη) θα κατατίθενται γραπτώς (επιτόπια αίτηση, επιστολή, φαξ ή e-mail). στη Γραμματεία της Εταιρείας μέχρι και την  Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία μέ-χρι και το 2019.  Επίσης κάθε μέλος της ΕΕΑ που συμμετέχει στην Επιστημονική Συνάντηση, στη Γ.Σ. και στην ψηφοφορία μπορεί να ψηφίσει με εξουσιοδότηση για δύο (2) μέλη που δεν παρευρίσκονται αλλά έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.
Τα άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας (12, 13, 14 & 15) που αφορούν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών  θα τα βρείτε στο Διαδίκτυο: www.algologia.gr.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε ένα αρχείο με τις αιτήσεις για τη συμμετοχή σας στα ψηφοδέλτια για την εκλογή σας ως μέλους του Δ.Σ. ή Π.Σ. ή Ε.Ε. και ένα αρχείο με πρότυπο εξουσιοδότησης.

Ελπίζουμε ότι η μεγάλη συμμετοχή σας στη Γ.Σ. και στις Αρχαιρεσίες θα προωθήσει τους κοινούς μας στόχους.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Αναστασίου

Η Γεν. Γραμματέας
Κυριακή Βαγδατλή

 

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα και πρόβλημα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ
Μακρυνίτσας 4 - 6. Αθήνα 115 22

Tηλ: 210 6444174 (Δε-Πέ 5-8 μ.μ.)
Fax: 210 6448686

Email: info@algologia.gr

Συνδρομές - Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Ε.Ε.Α.

Συνδρομές: Η τακτοποίηση των οικονομικών σας εκκρεμοτήτων με την Ε.Ε.Α. είναι δυνατή μόνο μέσω των δύο επισήμων λογαριασμών της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας στις Τράπεζες:

1) ALPHA BANK: 014-118002002007554,
2) EUROBANK EFG: 0026.0008.31.0102218133


Σας παρακαλούμε να στείλετε με email, fax ή επιστολή στην Εταιρεία την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας.

RocketTheme Joomla Templates